Wentylacja

Centrala klimatyzacyjna

     

Centrala klimatyzacyjna  to urządzenie o tych samych funkcjach co centrala wentylacyjna lecz w centrali klimatyzacyjnej następuje bardziej złożona obróbka powietrza (np. osuszanie lub nawilżanie)