Wentylacja

Wentylacja

Wentylacja – służy utrzymaniu prawidłowej jakości powietrza w pomieszczeniu poprzez proces nawiewania i wywiewania powietrza.

Prawidłowa wentylacja służy zarówno ludziom przebywającym w danym wnętrzu, jak i pracującym w nim urządzeniom. Ma za zadanie usunięcie z pomieszczenia zanieczyszczeń (grzyby, drobnoustroje, substancje chemiczne).

 

Wentylacja naturalna – powietrze przedostaje się z zewnątrz do budynku i wydostaje na zewnątrz poprzez powstałe w sposób naturalny nieszczelności.

Wentylacja mechaniczna – przepływ powietrza pomieszczenie – otoczenie odbywa się za pomocą urządzeń elektrycznych.

Wentylacja hybrydowa - proces, w którym wentylacja naturalna może być okresowo wspomagana lub zastępowana wentylacją mechaniczną.

 

Klasyfikacja systemów wentylacyjnych:

  • źródło ruchu powietrza:

             wentylacja naturalna

             wentylacja mechaniczna

  • zakres oddziaływania:

             wentylacja ogólna

             wentylacja miejscowa

  • kierunek ruchu powietrza względem pomieszczenia:

             wentylacja wywiewna

             wentylacja nawiewna

             wentylacja nawiewno-wywiewna

  • charakterystyka obsługiwanego obiektu:

             wentylacja bytowa

             wentylacja przemysłowa

  • różnica ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia:

             wentylacja nadciśnieniowa

             wentylacja podciśnieniowa

  • stopień uzdatnienia powietrza:

             wentylacja bez regulacji parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza dostarczanego

             wentylacja z chłodzeniem lub ogrzewaniem

             wentylacja z nawilżaniem lub osuszaniem

             klimatyzacja