Produkty

Dla przemysłu

Serwerownie to pomieszczenia, w których powinny panować ściśle określone warunki, które zapewnią optymalną pracę zainstalowanych tam urządzeń.

Szczególnie ważne jest, aby temperatura i wilgotność powietrza nie przekraczały określonych poziomów. Warto pamiętać, że znaczna część systemów komputerowych zwalnia swą pracę w sytuacji, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu przekroczy 30 stopni C. Gdy natomiast osiągnie ona 38 stopni i więcej, systemy w ogóle mogą przestać działać, co w konsekwencji zagrozić może utratą danych. 

Producenci urządzeń takich jak serwery, szafy rakowe czy UPS podają optymalne zakresy dotyczące warunków panujących w pomieszczeniu (serwerowni). Zazwyczaj akceptowalna temperatura powietrza wynosi od 10 do 30 stopni C, natomiast wilgotność powietrza od 15 do 85 procent.

Jakie zadania stawia się w takim razie urządzeniom klimatyzacyjnym? Oto one:

  • dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do strefy zasysania powietrza przez serwer (temperatura tego powietrza to 20 – 25 stopni C, a wilgotność min. 45 proc.);
  • odprowadzenie z obudowy serwera nie mniejszej ilości powietrza niż zostało dostarczone;
  • niedoprowadzenie do zassania przez serwer gorącego powietrza;

Generalnie, urządzenia klimatyzacyjne instalowane w serwerowniach i tego typu pomieszczeniach mają za zadanie chłodzić każde pracujące urządzenie i jednocześnie usuwać gorące powietrze, utrzymywać określoną temperaturę i wilgotność powietrza i jednocześnie czynić to w sposób ciągły i bezawaryjny.