Produkty

Dla biura

Budynki użyteczności publicznej takie jak biura, sklepy, urzędy różnią się od domów przede wszystkim kubaturą oraz tym, że w jednym obiekcie znajdować się mogą pomieszczenia o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu i wymogach odnośnie warunków, jakie w nich powinny panować.

Szczególnie ważne też jest, aby te zainstalowane urządzenia pracowały w trybie ciągłym i bezawaryjnym,
a koszty ich eksploatacji nie były zbyt wysokie.

Dla osób zarządzających budynkami użyteczności publicznej ważne też jest to, aby systemem klimatyzacji można było centralnie i sprawnie zarządzać.