Oferta

Przeglądy sezonowe

Urządzenia klimatyzacyjne, podobnie jak inne nowoczesne sprzęty elektryczne, wymagają sezonowych przeglądów.

Dzięki temu mamy pewność, że urządzenia będą pracować wydajnie i z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Dzięki przeglądom sezonowym z klimatyzatorów usuwane są takie zanieczyszczenia jak kurz oraz drobnoustroje.

Zakres czynności objętych konserwacją:

 • czyszczenie urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych
 • filtry – czyszczenie / wymiana
 • czyszczenie wymienników skraplaczy
 • czyszczenie i konserwacja zespołów wentylatorowych skraplaczy
 • pomiar prądów rozruchowych i pracy urządzeń
 • kontrola szczelności układów freonowych i regulacja ilości czynnika chłodniczego
 • kontrola i czyszczenie instalacji odprowadzenia kondensatu, dezynfekcja tac skroplin
 • kontrola, regulacja i konserwacja instalacji automatyki
 • kontrola i korekta nastaw sterowników
 • kontrola izolacji przewodów freonowych
 • pomiary parametrów pracy urządzeń