Klimatyzacja

Systemy klimatyzacji VRF

VRF- Dla klimatyzacji większych obiektów, idealnym i coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem są systemy VRF. Umożliwiają one budowanie rozległych systemów klimatyzacji. Dopuszczalnę są kilkudziesięciometrowe różnice wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną, a wewnętrznymi oraz dowolny wybór jednostek wewnętrznych. W obrębie jednego systemu możliwa jest praca kilkunastu jednostek wewnętrznych w dowolnych konfiguracjach ich typów. Sterowanie indywidualne lub/i centralne z możliwością komunikacji z BMS oraz sterowaniem przez Internet.

Systemy VRF są bardzo popularne w krajach Dalekiego Wschodu, także w Europie Zachodniej. Od kilku lat również w Polsce obserwuje się znaczne zainteresowanie rozwiązaniami tego typu.